DELUXE DOUBLE ROOM
Phòng rộng, diện tích: 22 m2, hướng biển hoặc thành phố, ... Xem chi tiết >>

TRIPLE ROOM
Phòng rộng, thoáng mát, diện tích:22 m2, hướng biển, ... Xem chi tiết >>

FAMILY ROOM
Phòng rộng, diện tích: 25 m2, nhìn ra  biển và thành phố, ... Xem chi tiết >>


DORMITORY ROOM
Phòng rộng, diện tích: 30 m2, gồm 3 giường tầng, ... Xem chi tiết >>